Resor svarar för 42 procent av svensk e-handel – svenskarna handlar resor på nätet för 38 miljarder kronor per år

Den svenska e-handeln fortsätter att växa. Under det senaste året ökade den 12 procent till totalt 90,5 miljarder kronor per år. Resor är klart störst inom svensk handel med 42 procent. En snabb tillväxt sker inom videotjänster som Netflix. Matkassar ökar också snabbt, upp 50 procent senaste året. Detta enligt en ny rapport från DIBS, Nordens ledande företag av betaltjänster för e-handel.

16.09.2015

Det är tjänstesektorn som är störst inom svensk e-handel, inte e-handel med varor. Tjänster står för 51 procent, medan varor står för 34 procent. Resterande 15 procent finns inom exempelvis musik och media. Resor är den klarast lysande stjärnan i svensk e-handel och där kan vi se att flygresor och hotell svarar för mer än 60 procent. Det skiljer sig dock mellan olika åldersgrupper. De yngre spenderar dubbelt så mycket av sina reseutgifter på kollektivtrafik som genomsnittet, en del som idag står för 9 procent.

Resor är ett område där e-handeln tagit över helt. Branschen var tidigt ute med sin satsning och har behållit sin starka ställning. Uppskattningsvis nio av tio resor bokas idag via nätet. Vi kan också se att den mobila handeln av resor är stor och det är kollektivtrafiken som driver utvecklingen, säger Daniel Larsson, vice VD på DIBS.

Varusegmentet svarar för 34 procent av svensk e-handel. Det är fyra kategorier som är ungefär lika stora med en omsättning på sju miljarder vardera. Dessa är Elektronik, Förbrukningsvaror, Kläder och skor, samt Hus och hem. Matkassen växer snabbt, upp 50 procent sista året. Hela 21 procent av barnfamiljerna köper matkassar på nätet jämfört med sju procent av unga familjer utan barn. Stockholmarna är de som handlar mest matkassar på nätet, 12 procent jämfört med 3 procent på landsbygden

Den stora trenden under de senaste åren är att den mobila handeln ökar. På tre år har de mobila köpen nästan tredubblats. Mer än fyra av tio svenskar, 42 procent, har e-handlat i en mobil enhet de senaste tre månaderna. För tre år sedan var siffran 16 procent. De unga är de som handlar mest mobilt; hela 62 procent. Barnfamiljer handlar också mycket mobilt, hela 58 procent.

De mobila konsumenter som spenderar mest på nätet, mer än 4 500 kronor på tre månader, köper också mycket resor, mer än hälften av pengarna går till resor. De som spenderar mindre än 900 kronor köper i första hand musik, filmer och kläder. En snabb tillväxt sker också inom videotjänster, som Netflix, Viaplay och HBO, upp från 27 procent till 33 procent. Det betyder att var tredje svensk idag betalar för en sådan tjänst.

Undersökningen har genomförts i alla de skandinaviska  länderna. Mobilhandeln ökar kraftigt  i alla länderna. Sverige ligger i topp med sina 42 procent, följt av Danmark med 40 procent och Norge på 38 procent. I Sverige har den mobila e-handeln ökat med 163 procent på tre år och ökningen fortsätter, dock i något långsammare takt. Det kan bero på att smidiga mobila betallösningar fortfarande väntar på sitt genombrott.

Det finns stor potential i nya affärer för e-handeln i Sverige när de nya mobila betallösningarna lanseras. Bara under 2015 lanserar de svenska bankerna två nya betalningslösningar för e-handel, Swish och MasterPass, som båda tar bort flera steg för konsumenterna vid köp på nätet. Att 9 av 10 svenskar känner till Swish som varumärke indikerar en succé redan innan den lanserats för e-handeln, säger Daniel Larsson.

För att ta del av hela rapporten samt bilder och grafiskt material, vänligen besök www.dibs.se/svenskehandelpress

För mer information:

Mail: Daniel.larsson@dibs.se Mobil: 0736 404 211

Om undersökningen Svensk e-handel är en statistikfylld rapport som ger en detaljerad bild av e-handelns utveckling, och omfattar e-handel med såväl fysiska produkter som tjänster (till exempel resor, biljetter, appar, matkassar och musik- och streamingtjänster) och med särskilt fokus på mobil handel.  Undersökningen genomfördes under andra kvartalet 2015 av undersökningsföretaget YouGov på uppdrag av DIBS och bygger på intervjuer med över 5 000 konsumenter i Sverige, Danmark och Norge.  Av dessa var drygt 2 000 respondenter från Sverige och utgör ett nationellt representativt urval (på kön, ålder och region) av svenskar i åldern 15-74. DIBS har genomfört denna rapport årligen sedan 2007.

Om DIBS: DIBS erbjuder Nordens bredaste utbud av enkla och säkra betalningslösningar på nätet. DIBS startade 1998 och var då pionjärer inom betalningar på nätet – idag är de ledande i Norden. DIBS var först med att nå 1,5 miljard transaktioner och har idag över 15 000 nätbutiker med ett årligt försäljningsvärde på över 100 miljarder kronor. Varje år väljer 2 500 nya nätbutiker vår lösning. DIBS 100 medarbetare i Sverige, Danmark och Norge arbetar för att göra det enkelt att ta betalt på nätet.

Registrera dig till vårt nyhetsbrev

...och mottag de senaste nyheterna om betalningar på nätet
Har du frågor eller behöver hjälp?
DIBS Payment Services AB (publ)
Kungsgatan 32
111 35 Stockholm
Telefon: 08-527 525 00
sales@dibs.se


DIBS Payment Services Göteborg
Kyrkogatan 25, vån 3
411 15 Göteborg
Telefon: +46 (0)31-600800
sales@dibs.se